AGROTURYSTYKA – co to takiego???

Agroturystyka

AGROTURYSTYKA – co to takiego???

Dostaje ostatnio sporo zapytań czy przy winnicy można prowadzić „agroturystykę” i jakie są z tego tytułu korzyści podatkowe.

Chcą przybliżyć Państwo ten temat muszę zacząć od charakterystyki pojęcia agroturystyki a później przeanalizuję przepisy podatkowe.

Agroturystyka i turystyka wiejska nie mają definicji w naszym prawodawstwie, w literaturze możemy znaleźć różnego rodzaju pojmowanie

tego tematu. Kompleksową pracę, która zawiera porównanie definicji „turystyki wiejskiej” na przestrzeni lat dokonał Aleksander Szwichtenberg w artykule pt. „Pojmowanie turystyki wiejskiej w Polsce i na świecie”, opublikowanym w czasopiśmie „Turyzm” w 1998 r. Definicje przedstawione w powyższym artykule cechują się wspólnym mianownikiem jakim jest pobyt turystyczny w obrębie gospodarstwa rolnego.

Słownik Języka Polskiego określa agroturystykę jako „wypoczynek w gospodarstwach wiejskich, organizowany dla mieszkańców miast”, natomiast Wielki Słownik Języka Polskiego definiuję agroturystykę jako „działalność usługowa prowadzona przez gospodarstwa wiejskie, która zapewnia turystom noclegi, wyżywienie i bliski kontakt z naturą” oraz „wypoczynek w odpowiednio przygotowanych gospodarstwach wiejskich w bliskim kontakcie z naturą”.

Nasze Ministerstwo Finansów w broszurce Poradnik przedsiębiorcy „AGROTURYSTYKA – jak rozpocząć działalność – poradnik” uważa że agroturystyka to forma turystyki obejmująca różnego rodzaju usługi terenów wiejskich, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe wyżywienie, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu walorów krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu, poprzez ich zaangażowanie w codzienne zajęcia w gospodarstwie (udój mleka, wypas zwierząt), w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wędlin. Traktowana jest jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.  

Z powyższych definicji jasno wynika że agroturystyka powiązana jest ściśle z terenami wiejskimi. Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego obszar wiejski jest to teren położony poza granicami administracyjnymi miast (Powszechny spis rolny 2010. 2013. GUS, Warszawa, s. 17).

 Podsumowując agroturystyka jest więc działalnością związaną z szeroko rozumianym wypoczynkiem na terenach wiejskich.

Agroturystykę możemy prowadzić w ramach działalności gospodarczej jak i bez działalności gospodarczej.

Agroturystyka – bez działalności gospodarczej, jak to jest możliwe???

Ustawa Prawo przedsiębiorcy, która jest zbiorem zasad i reguł działalności gospodarczej, w art. 6 wymienia działalności, które nie są objętą tą ustawą, czyli takie działalności, których prowadzenie nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem „wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów” nie można prowadzić w ramach działalności gospodarczej.

Należy jednak pamiętać, że wynajmowanie odrębnych miejsc noclegowych, całych domów, czy domków turystycznych lub przyczep mieszkalnych albo świadczenie usług małej gastronomii lub cateringu czy wreszcie organizowanie innych imprez niż wypoczynek dla turystów (przyjęcia okolicznościowe, szkolenia, konferencje) jest już działalnością gospodarczą. Dotyczy to również usług agroturystycznych, gdy będą one prowadzone przez osobę nie mającą statusu rolnika lub gdy będą świadczone w innym miejscu niż gospodarstwo rolne.

Wiedząc już czym jest agroturystyka oraz jakim sposobem możemy ją prowadzić skupmy się na korzyściach finansowych jakie z tego tytułu płyną dla winnicy.

Najważniejsze dla właściciela winnicy jest sprzedaż wina. Aby sprzedać wino winiarze muszą przyciągnąć uwagę winopijców. Winnice najczęściej oddalone są od miast i są zlokalizowane na terenach wiejskich, więc konsumenci przyjeżdżają samochodami. Zawsze jeden konsument (kierowca) jest pokrzywdzony. Wprowadzając agroturystykę do winnicy poszerzamy swoje usługi o usługi noclegowe. Nasz winopijca nie tylko kupi wino i pojedzie ale może także wpić wino na miejscu. A jak wiadomo wino w winnicy smakuje lepiej i ostatecznie wina sprzedaje się więcej, nie wspominając o tym, że zarabiamy jeszcze na agroturystyce.

Poza rozszerzaniem źródeł zarobkowania największą korzyścią  jaką można osiągnąć to po prostu nie płacenie podatku i innych obciążeń publicznoprawnych.

W przypadku agroturystyki możemy takie korzyści osiągnąć. Aby to zrobić musimy spełnić następujące warunki:

 1. usługi agroturystyczne muszą być świadczone przez rolników tj. osoby prowadzące działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym
 2. pokoje muszą znajdować się w budynkach mieszkalnych, które są położone na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym,
 3. świadczenie usługi polega na wynajmie pokoi gościnnych osobo przebywającym na wypoczynku,
 4. liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5,
 5. mamy stałe miejscem pobytu w gminie położonej na terenie wiejskim.

Mamy już warunki jakie trzeba spełnić, pokażmy jakie płyną z tego korzyści, nie tylko finansowe:

 1. brak działalności gospodarczej – art. 6 Prawo przedsiębiorcy:
 2. brak obowiązku opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu działalności gospodarczej,
 3. brak obowiązku prowadzenia skomplikowanych ewidencji księgowych, wystarczy prowadzić tylko ewidencję przychodów;
 4. nie płacimy podatku dochodowego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych – zwolnienie podatkowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 5. nie płacimy podatku dochodowego z tytułu wyżywienia osób wynajmujących pokoje gościnne – zwolnienie podatkowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 6. nie ma podatku od nieruchomości – art. 1a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 7. bez podatku VAT albo preferencyjna stawka VAT – 8% po przekroczeniu limitu przychodu, który w 2023 rok wynosi rocznie 200 tys. zł. – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Korzyści jest dużo ale jak zawsze obejmują one tylko uprzywilejowaną część podatników. Przed rozpoczęciem działalności agroturystycznej należy przeanalizować czy spełniamy warunki, które pozwalają nam skorzystać z ułatwień podatkowych.

Przy omawianiu tematu agroturystyki nie można zapomnieć o sytuacji, w której mamy do czynienia z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne w obrębie miasta (tereny miejskie). Rolnik prowadzący w ramach gospodarstwa rolnego działalność agroturystyczną na obszarze miasta nie będzie uznawany za przedsiębiorcę w myśl przepisów prawo przedsiębiorcy, jednak jego działalność na gruncie podatku dochodowego będzie traktowana jak działalnością gospodarczą, a także będzie musiał płacić podatek od nieruchomości.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz