Działalność gospodarcza a produkcja wina do 100hl z własnych upraw

działalność gospodarcza a produkcja wina

W kolejnym artykule postaram się pokazać Wam zalety i wady obu rozwiązań, ale decyzję, co dla Was jest lepszym rozwiązaniem, będziecie musieli podjąć sami!!!

Zgodnie z ustawą o wyrobach winiarskich mamy „drobnego producenta win z upraw własnych do 1000hl” ale nie zwracając uwagi na przepisy wynikające z ustawy o wyrobach winiarskich przeanalizuję dla Was przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych pod względem prowadzenia produkcji wina do 100hl, czyli 10.000 litrów.

Jak już wiecie z poprzedniego mojego artykułu (Roczne rozliczenie WINIARZA – https://winiarskaksiegowa.pl/rozliczenie-roczne-winiarza-czesc-1/) pod pojęciem „drobnego producenta wina z upraw własnych” w przepisach podatkowych możemy wyodrębnić:

  • przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów wina będących rolnikami wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, przetwarzanych w inny sposób niż przemysłowy – drobny producent wina z upraw własnych do 100 hl,
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej napojów alkoholowych, jeżeli nie są spełnione warunki do zaliczenia produkcji takich napojów do przychodów z innych źródeł (patrz punkt powyższy) – drobny producent wina z upraw własnych od 100 hl do 1000 hl.

Przeanalizuje dla Was oba przypadki w poniższej tabeli, na zielona zaznaczyłam plusy a na czerwono minusy:

Drobny producent wina z upraw własnych

bez działalności gospodarczej (bez CEIDG)

z działalnością gospodarczą (z CEIDG)

MUSISZ być rolnikiem

NIE MUSISZ być rolnikiem

NIE JESTEŚ rolnikiem

Wielkość produkcji ograniczona
od 0 hl do 100 hl

Wielkość produkcji ograniczona

od 100,01 hl do nieskończoności,

jeżli jesteś rolnikiem

gdy nie jesteś rolnikiem od 0 do nieskończoności

Nie opłacasz składek ZUS

Opłacasz składki ZUS

Opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej:

do 120.000 zł. 12% podatku

powyżej 120.000 zł. 32% podatku

Opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej:

do 120.000 zł. 12% podatku

powyżej 120.000 zł. 32% podatku

bądź

podatek liniowy:

od 0,00 zł. 19% podatku

Dochody automatycznie łączone z dochodami osiągniętymi ze:

Stosunku pracy

Umowy zlecenia

Umowy o dzieło

Emerytury/Renty

Inne dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

Dochody automatycznie łączone z dochodami osiągniętymi ze:

Stosunku pracy

Umowy zlecenia

Umowy o dzieło

Emerytury/Renty

Inne dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

bądź

przy wyborze podatku liniowego rozdzielenie dochodów z działalności gospodarczej od dochodów ze:

Stosunku pracy

Umowy zlecenia

Umowy o dzieło

Emerytury/Renty

Inne dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości produktów roślinnych pochodzących z upraw własnych

Istniej możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości produktów roślinnych pochodzących z upraw własnych

Obowiązek prowadzenia

ewidencji sprzedaży

Obowiązek prowadzenia

podatkowej książki przychodów i rozchodów

Obowiązek rejestracji jako:

Podatnik VAT czynny

Obowiązek rejestracji jako:

Podatnik VAT czynny

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencji VAT sprzedaży

Ewidencji VAT zakupu

Wysyłania co miesiąc deklaracji JPK_VAT

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencji VAT sprzedaży

Ewidencji VAT zakupu

Wysyłania co miesiąc deklaracji JPK_VAT

Obowiązek prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej

Obowiązek prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej

Obowiązek płacenia AKCYZY

Obowiązek płacenia AKCYZY

Każda forma rozliczenia produkcji wina z upraw własnych ma swoje wady i zalety. Każdy z Was znajduje się w innej sytuacji według podatku dochodowego od osób fizycznych. Każda sytuacja jest inna, nie ma jednakowego rozwiązania. Każdy musi dopasować rozwiązanie do swojej sytuacji.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz