Działalność gospodarcza a produkcja wina do 100hl z własnych upraw

działalność gospodarcza a produkcja wina

W kolejnym artykule postaram się pokazać Wam zalety i wady obu rozwiązań, ale decyzję, co dla Was jest lepszym rozwiązaniem, będziecie musieli podjąć sami!!!

Zgodnie z ustawą o wyrobach winiarskich mamy „drobnego producenta win z upraw własnych do 1000hl” ale nie zwracając uwagi na przepisy wynikające z ustawy o wyrobach winiarskich przeanalizuję dla Was przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych pod względem prowadzenia produkcji wina do 100hl, czyli 10.000 litrów.

Jak już wiecie z poprzedniego mojego artykułu (Roczne rozliczenie WINIARZA – https://winiarskaksiegowa.pl/rozliczenie-roczne-winiarza-czesc-1/) pod pojęciem „drobnego producenta wina z upraw własnych” w przepisach podatkowych możemy wyodrębnić:

  • przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów wina będących rolnikami wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego wyłącznie z winogron pochodzących z upraw własnych winorośli, przetwarzanych w inny sposób niż przemysłowy – drobny producent wina z upraw własnych do 100 hl,
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej napojów alkoholowych, jeżeli nie są spełnione warunki do zaliczenia produkcji takich napojów do przychodów z innych źródeł (patrz punkt powyższy) – drobny producent wina z upraw własnych od 100 hl do 1000 hl.

Przeanalizuje dla Was oba przypadki w poniższej tabeli, na zielona zaznaczyłam plusy a na czerwono minusy:

Drobny producent wina z upraw własnych

bez działalności gospodarczej (bez CEIDG)

z działalnością gospodarczą (z CEIDG)

MUSISZ być rolnikiem

NIE MUSISZ być rolnikiem

NIE JESTEŚ rolnikiem

Wielkość produkcji ograniczona
od 0 hl do 100 hl

Wielkość produkcji ograniczona

od 100,01 hl do nieskończoności,

jeżli jesteś rolnikiem

gdy nie jesteś rolnikiem od 0 do nieskończoności

Nie opłacasz składek ZUS

Opłacasz składki ZUS

Opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej:

do 120.000 zł. 12% podatku

powyżej 120.000 zł. 32% podatku

Opodatkowanie podatkiem dochodowym według skali podatkowej:

do 120.000 zł. 12% podatku

powyżej 120.000 zł. 32% podatku

bądź

podatek liniowy:

od 0,00 zł. 19% podatku

Dochody automatycznie łączone z dochodami osiągniętymi ze:

Stosunku pracy

Umowy zlecenia

Umowy o dzieło

Emerytury/Renty

Inne dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

Dochody automatycznie łączone z dochodami osiągniętymi ze:

Stosunku pracy

Umowy zlecenia

Umowy o dzieło

Emerytury/Renty

Inne dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

bądź

przy wyborze podatku liniowego rozdzielenie dochodów z działalności gospodarczej od dochodów ze:

Stosunku pracy

Umowy zlecenia

Umowy o dzieło

Emerytury/Renty

Inne dochody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości produktów roślinnych pochodzących z upraw własnych

Istniej możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości produktów roślinnych pochodzących z upraw własnych

Obowiązek prowadzenia

ewidencji sprzedaży

Obowiązek prowadzenia

podatkowej książki przychodów i rozchodów

Obowiązek rejestracji jako:

Podatnik VAT czynny

Obowiązek rejestracji jako:

Podatnik VAT czynny

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencji VAT sprzedaży

Ewidencji VAT zakupu

Wysyłania co miesiąc deklaracji JPK_VAT

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencji VAT sprzedaży

Ewidencji VAT zakupu

Wysyłania co miesiąc deklaracji JPK_VAT

Obowiązek prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej

Obowiązek prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej

Obowiązek płacenia AKCYZY

Obowiązek płacenia AKCYZY

Każda forma rozliczenia produkcji wina z upraw własnych ma swoje wady i zalety. Każdy z Was znajduje się w innej sytuacji według podatku dochodowego od osób fizycznych. Każda sytuacja jest inna, nie ma jednakowego rozwiązania. Każdy musi dopasować rozwiązanie do swojej sytuacji.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

This will close in 5 seconds