AGROTURYSTYKA – co to takiego???

Agroturystyka i turystyka wiejska nie ma definicji w naszym prawodawstwie, w literaturze możemy znaleźć różnego rodzaju pojmowania tego tematu. Kompleksową pracę, która zawiera porównanie definicji „turystyki wiejskiej” na przestrzeni lat dokonał Aleksander Szwichtenberg w artykule pt. „Pojmowanie turystyki wiejskiej w Polsce i na świecie”, opublikowanym w czasopiśmie „Turyzm” w 1998 r. Definicje przedstawione w powyższym artykule cechują się wspólnym mianownikiem jakim jest pobyt turystyczny w obrębie gospodarstwa rolnego.

Dowiedz się więcej