Próbki alkoholu, czy to rozchód na cele marketingowe?

Przekazywanie prezentów o małej wartości oraz próbek nie jest uważane za odpłatną dostawę towarów podlegającą pod opodatkowanie VAT. Warunkiem jest to, że muszą one zostać przekazane na cele związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Dowiedz się więcej